АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ (ЗАҢДАР)

АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ (ЗАҢДАР)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕЙБІР ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІЛЕРІНЕ КӨЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ 2017 ЖЫЛҒЫ 5 МАМЫРДАҒЫ № 59-VІ ҚРЗ.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ 2017 ЖЫЛҒЫ 5 МАМЫРДАҒЫ № 59-VІ ҚРЗ.

75.37 КБ

2018-03-26

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ МЕН АВСТРИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ЖҮКТЕРДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АВТОМОБИЛЬ ТАСЫМАЛДАРЫ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМДІ РАТИФИКАЦИЯЛАУ ТУРАЛЫ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ МЕН АВСТРИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ЖҮКТЕРДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АВТОМОБИЛЬ ТАСЫМАЛДАРЫ ТУ

48.32 КБ

2018-03-26

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ МЕН СЕРБИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АВТОМОБИЛЬ ҚАТЫНАСЫ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМДІ РАТИФИКАЦИЯЛАУ ТУРАЛЫ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ МЕН СЕРБИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АВТОМОБИЛЬ ҚАТЫНАСЫ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМДІ

61.97 КБ

2018-03-26

АВТОМОБИЛЬ КӨЛIГI ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2003 ЖЫЛҒЫ 4 ШІЛДЕДЕГІ N 476 ЗАҢЫ.


АВТОМОБИЛЬ КӨЛIГI ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2003 ЖЫЛҒЫ 4 ШІЛДЕДЕГІ N 476 ЗАҢЫ.

151.04 КБ

2018-03-26

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӨЛIК ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 1994 ЖЫЛҒЫ 21 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ N 156 ЗАҢЫ.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӨЛIК ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 1994 ЖЫЛҒЫ 21 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ N 156 ЗАҢЫ.

101.01 КБ

2018-03-26

«ҚАУІПТІ ЖҮКТЕРДІ ТҮГЕНДЕУ, КЕМЕДЕ ОЛАРДЫҢ ОРНАЛАСУЫН, ҚАУ-ТI ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАЙТЫН КЕМЕЛЕРДЕ БОЛУЫ, СОНДАЙ-АҚ ҚАУІПТІ ЖҮКТІ ОҚИҒАЛАР БАРЫСЫНДА ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР, АЛҒАШҚЫ МЕД-ЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ ӘРЕКЕТ Т/Ы ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛАР БЕЛГІЛЕНГЕН ТӘРТІППЕН ҚАМТ-СЫЗ ЕТУ


НЫСАН

4.38 КБ

2018-03-26

РЕТТЕГІШ ҚҰРАЛДАРДЫҢ РЕТТЕУШІЛІК ӘСЕРІНЕ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ТАЛДАМАЛЫҚ НЫСАН «КЕМЕЛЕРДЕН ЛАСТАНУДЫ БОЛҒЫЗБАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕНІ БЕКІТУ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНВЕСТИЦИЯ ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ»


      НЫСАН 

      4.3 КБ

2018-03-26

ШАНХАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫНА МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ҮКІМЕТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АВТОМОБИЛЬ ТАСЫМАЛДАРЫ ҮШІН ҚОЛАЙЛЫ ЖАҒДАЙЛАР ЖАСАУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМДІ РАТИФИКАЦИЯЛАУ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫНА ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН.


2015 жылғы 2 қарашадағы № 385-V «Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкіметтері арасындағы Халықаралық автомобиль тасымалдары үшін қолайлы жағдайлар жасау туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойылған.

Заңмен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкіметтері арасындағы халықаралық автомобиль тасымалдары үшін қолайлы жағдайлар жасау туралы келісімді ратификациялау көзделген.

Келісімнің негізгі мақсаты Ұйым қатысушылары арасында халықаралық автомобиль қатынасын дамыту, сондай-ақ өзара тиімді тасымалдар нарығын құру болып табылады.

Келісімде Ұйымға мүше мемлекеттер (Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан) арасында квоталы рұқсат жүйесі негізінде, келісілген маршруттар бойынша жүк тасымалдарын жүзеге асыру көзделген.

Келісіммен 6 маршрут анықталды, оның төртеуі (№1,2,4,5) Қазақстан аумағы арқылы өтеді, осы маршруттардың ашу мерзімі орнатылған – ол 2020 жылдан кешіктірілмейді.

Келісім күшіне енгеннен кейін Ұйымға мүше мемлекеттердің тасымалдаушылары бекітілген маршруттар бойынша тасымалдарды жүзеге асыруға мүмкіндік алады, соның ішінде Қытайдың Шығыс бөлігінен, яғни Ляньюньган портынан Батыс Еуропаға дейін.

Сонымен қатар аталған Келісімді қабылдау арқылы Қазақстан аумағы бойынша автомобиль көлігімен транзиттік жүктер көлемінің ұлғаюы 2020 жылдан бастап 3 млн.тоннаға дейін (2014 жылдың қорытындысы бойынша 1,46 млн.тонна) болжамдалады.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

741.85 КБ

2018-03-26

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ МЕН ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ЖОЛАУШЫЛАР МЕН ЖҮКТЕРДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АВТОМОБИЛЬ ТАСЫМАЛДАРЫ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМДІ РАТИФИКАЦИЯЛАУ ТУРАЛЫ


2014 жылғы 9 қыркүйекте Астанада жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Иран Ислам Республикасының Үкіметі арасындағы Жолаушылар мен жүктердің халықаралық автомобиль тасымалдары туралы келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының

Президенті

2018-03-26

2003 ЖЫЛҒЫ 25 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ МЕН ҚЫРҒЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АВТОМОБИЛЬ ҚАТЫНАСЫ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ ХАТТАМАНЫ РАТИФИКАЦИЯЛАУ ТУРАЛЫ


2014 жылғы 7 қарашада Астанада жасалған 2003 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қырғыз Республикасының Үкіметі арасындағы Халықаралық автомобиль қатынасы туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттама ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының

Президенті

2018-03-26

ТАБИҒИ МОНОПОЛИЯЛАР ЖӘНЕ РЕТТЕЛЕТІН НАРЫҚТАР ТУРАЛЫ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 1998 ЖЫЛҒЫ 9 ШIЛДЕДЕГІ N 272 ЗАҢЫ

157.37 КБ

2018-03-26

ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІ ТУРАЛЫ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2001 ЖЫЛҒЫ 8 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ N 266 ЗАҢЫ

191.61 КБ

2018-03-26

ТАСЫМАЛДАУ ПРОЦЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ӨЗАРА ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ІС-ҚИМЫЛ ЖАСАУ ҚАҒИДАСЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

54.88 КБ

2018-03-26

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАРЫ ТУРАЛЫ


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2005 ЖЫЛҒЫ 30 МАМЫРДАҒЫ N 54 ЗАҢЫ

89.45 КБ

2018-03-26

ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 4 ИЮЛЯ 2003 ГОДА N 476


ОГЛАВЛЕНИЕ

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, другими физическими и юридическими лицами в сфере автомобильного транспорта.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем

Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) автобус – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и багажа, имеющее более восьми мест для сидения, исключая место водителя;

2) автовокзал – комплекс сооружений, предназначенный для обслуживания пассажиров и водителей автобусов, пассажиропоток которого составляет более пятисот человек в сутки, и включающий в себя: капитальное здание с залом ожидания вместимостью свыше семидесяти пяти человек и билетными кассами, пункты медицинского освидетельствования водителей и оказания первичной медико-санитарной помощи, камеры хранения, перрон для посадки и высадки пассажиров, площадку для стоянки автобусов, посты для осмотра автобусов, диспетчерские пункты и комнату матери и ребенка, расположенный на территории не менее пяти тысяч квадратных метров;

3) техническая эксплуатация автотранспортных средств – комплекс мероприятий, технических воздействий (диагностирование, техническое обслуживание, ремонт), направленных на организацию и обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств;

4) автомобильный транспорт – отрасль экономики, основной сферой деятельности которой являются организация и осуществление перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты с использованием автотранспортных средств и инфраструктуры;

5) инфраструктура автомобильного транспорта – комплекс сооружений (автовокзалы, автостанции, грузовые терминалы, станции (мастерские) технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, сооружения для хранения автотранспортных средств), обеспечивающий непрерывность процесса перевозок, а также безопасную эксплуатацию автотранспортных средств;

6) автомобильное транспортное средство (далее – автотранспортное средство) – единица подвижного состава автомобильного транспорта, включающего автобусы, микроавтобусы, легковые и грузовые автомобили, автомобильные прицепы, полуприцепы к седельным тягачам, а также специализированные автомобили (предназначенные для перевозки определенных видов грузов) и специальные автомобили (предназначенные для выполнения различных преимущественно нетранспортных работ);

7) автомобильные перевозки – перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты, осуществляемые автотранспортными средствами по автомобильным дорогам;

8) автомобильный перевозчик (далее – перевозчик) – физическое или юридическое лицо, владеющее автомобильными транспортными средствами на праве собственности или на иных законных основаниях, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов или почты за плату или по найму и имеющее на это лицензию или соответствующее разрешение, выданное в установленной форме;

9) автостанция – комплекс сооружений, предназначенный для обслуживания пассажиров и водителей автобусов, пассажиропоток которого составляет менее пятисот человек в сутки, и включающий в себя: капитальное здание с залом ожидания вместимостью до семидесяти пяти человек и билетными кассами, камеры хранения, перрон для посадки и высадки пассажиров, площадку для стоянки автобусов, диспетчерские пункты, расположенный на территории не менее двух с половиной тысяч квадратных метров;

9-1) социально значимые перевозки – перевозки пассажиров в регулярном сообщении, оказывающие влияние на социально-экономическое положение общества и организуемые в целях обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по территории Республики Казахстан;

10) багаж – имущество пассажира, упакованное и перевозимое в багажном отделении автобуса, микроавтобуса или в багажном автомобиле, сопровождающем автобус, микроавтобус, в пределах норм, установленных Правилами перевозки пассажиров и багажа, а также в такси на основании дополнительного соглашения с перевозчиком;

11) легковой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для автомобильной перевозки пассажиров и багажа и имеющее не более восьми мест для сидения, исключая место водителя;

12) пассажир – физическое лицо, пользующееся услугами перевозчика на основании заключенного договора автомобильной перевозки или ином законном основании;

13) нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа – перевозки, которые не относятся к регулярным, осуществляемые с использованием автобусов, микроавтобусов перевозчиками, имеющими лицензии, выданные в установленном порядке;

14) регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа – перевозки, осуществляемые перевозчиками с использованием автобусов, микроавтобусов, по заранее согласованным маршрутам следования, расписаниям движения с установленными начальными и конечными пунктами, пунктами посадки и высадки пассажиров;

15) путевой лист – документ, предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя и автотранспортного средства;

16) грузополучатель – физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза на основании договора автомобильной перевозки груза или на иных законных основаниях;

17) грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, от имени которого оформляется отправка груза;

18) грузы – имущество, принятое к перевозке в соответствии с требованиями, установленными Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом;

18-1) пост транспортного контроля – стационарный или передвижной контрольно-пропускной пункт, оснащенный техническими средствами контроля, оборудованный капитальным зданием или спецавтотранспортом;

19) исключен Законом РК от 28.12.2010 № 369-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

20) исключен Законом РК от 28.12.2010 № 369-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

21) исключен Законом РК от 28.12.2010 № 369-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

22) исключен Законом РК от 28.12.2010 № 369-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

23) ручная кладь – личные вещи пассажира, перевозимые им в салоне автобуса, микроавтобуса или такси, весовые и габаритные параметры которых соответствуют требованиям, установленным Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

23-1) сервисный центр (мастерская) – физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по установке и обслуживанию тахографов;

24) исключен Законом РК от 28.12.2010 № 369-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);

25) такси – легковой автомобиль, предназначенный для автомобильной перевозки пассажиров и багажа, оборудованный в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

25-1) тахограф – механическое либо электронное (цифровое) контрольное устройство регистрации режима труда и отдыха водителей;

26) исключен Законом РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2)

27) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области автомобильного транспорта, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, – межотраслевую координацию;

28) международные автомобильные перевозки – перевозки, осуществляемые перевозчиками между пунктами, расположенными на территории разных государств;

29) микроавтобус – автобус особо малого класса, имеющий не более шестнадцати мест для сидения, исключая место водителя, предусмотренных заводом-изготовителем.

Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 29.12.2006 N 209 (порядок введения в действие см. ст. 2); с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); от 06.01.2010 № 238-IV (порядок введения в действие см.ст.2); от 28.12.2010 № 369-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.07.2012 № 36-V(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

308 кб

2018-03-26

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 1994 ГОДА № 156-XIII О ТРАНСПОРТЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.01.2012 Г.)


Настоящий Закон определяет основы правовой, экономической и организационной деятельности транспорта Республики Казахстан.

В тексте Закона после слова «Раздел» цифры «I-V» заменены соответственно цифрами «1-5» в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.98 г. № 338-1 (см. стар. ред.); Законом РК от 09.07.04 г. № 596-II (см. стар. ред.); Законом РК от 31.01.06 г. № 125-III (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 29.12.06 г. № 209-III (см. стар. ред.); Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с 3аконом РК от 06.01.11 г. № 378-IV (см. стар. ред.)

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Клиент (грузоотправитель, грузополучатель, пассажир, фрахтователь) – это физическое или юридическое лицо или государство (в лице органов исполнительной власти), пользующееся транспортом в соответствии с заключенным договором с перевозчиком.

Транспортное предприятие – это юридическое лицо, занятое хозяйственно-коммерческой деятельностью по перевозке грузов, пассажиров, багажа, хранению, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Транспорт Республики Казахстан – это зарегистрированный на ее территории железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, воздушный, городской электрический, в том числе метрополитен, а также находящийся на территории Республики Казахстан магистральный трубопроводный транспорт.

Перевозчик – это юридическое или физическое лицо, владеющее транспортным средством на праве собственности или на иных законных основаниях, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений за плату или по найму и имеющее на это лицензию или соответствующее разрешение, выданное в установленном порядке.

Прямое смешанное сообщение – перевозка грузов, пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному документу.

Уполномоченный государственный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области транспорта, координацию и регулирование деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан.

В статью 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.98 г. № 338-1 (см. стар. ред.); Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.); Законом РК от 29.12.06 г. № 209-III (см. стар. ред.)

Статья 2. Законодательство о транспорте

Законодательство Республики Казахстан о транспорте основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Отношения, связанные с деятельностью трубопроводного транспорта, регулируются соответствующим законодательством Республики Казахстан.

Условия перевозок, порядок использования транспортных средств, обеспечения безопасности в области технического регулирования (далее – безопасность) транспортных средств и процессов их жизненного цикла для жизни и здоровья человека и окружающей среды определяются нормативными актами, действующими на соответствующих видах транспорта, утверждаемыми в установленном порядке и являющимися обязательными для всех участников транспортных отношений.

117 кб.

2018-03-26

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 4 ИЮЛЯ 2003 ГОДА № 476-II ОБ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.07.2011 Г.)


Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, другими физическими и юридическими лицами в сфере автомобильного транспорта.

Глава 1. Общие положения

В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 31.01.06 г. № 125-III; изложена в редакции Закона РК от 29.12.06 г. № 209-III (см. стар. ред.)

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) автобус – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и багажа, имеющее более восьми мест для сидения, исключая место водителя;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

2) автовокзал – комплекс сооружений, предназначенный для обслуживания пассажиров и водителей автобусов, пассажиропоток которого составляет более пятисот человек в сутки, и включающий в себя: капитальное здание с залом ожидания вместимостью свыше семидесяти пяти человек и билетными кассами, пункты медицинского освидетельствования водителей и оказания первичной медико-санитарной помощи, камеры хранения, перрон для посадки и высадки пассажиров, площадку для стоянки автобусов, посты для осмотра автобусов, диспетчерские пункты и комнату матери и ребенка, расположенный на территории не менее пяти тысяч квадратных метров;

3) техническая эксплуатация автотранспортных средств – комплекс мероприятий, технических воздействий (диагностирование, техническое обслуживание, ремонт), направленных на организацию и обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств;

4) автомобильный транспорт – отрасль экономики, основной сферой деятельности которой являются организация и осуществление перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты с использованием автотранспортных средств и инфраструктуры;

5) инфраструктура автомобильного транспорта – комплекс сооружений (автовокзалы, автостанции, грузовые терминалы, станции (мастерские) технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, сооружения для хранения автотранспортных средств), обеспечивающий непрерывность процесса перевозок, а также безопасную эксплуатацию автотранспортных средств;

6) автомобильное транспортное средство (далее – автотранспортное средство) – единица подвижного состава автомобильного транспорта, включающего автобусы, микроавтобусы, легковые и грузовые автомобили, автомобильные прицепы, полуприцепы к седельным тягачам, а также специализированные автомобили (предназначенные для перевозки определенных видов грузов) и специальные автомобили (предназначенные для выполнения различных преимущественно нетранспортных работ);

7) автомобильные перевозки – перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты, осуществляемые автотранспортными средствами по автомобильным дорогам;

8) автомобильный перевозчик (далее – перевозчик) – физическое или юридическое лицо, владеющее автомобильными транспортными средствами на праве собственности или на иных законных основаниях, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров, багажа, грузов или почты за плату или по найму и имеющее на это лицензию или соответствующее разрешение, выданное в установленной форме;

В подпункт 9 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

9) автостанция – комплекс сооружений, предназначенный для обслуживания пассажиров и водителей автобусов, пассажиропоток которого составляет менее пятисот человек в сутки, и включающий в себя: капитальное здание с залом ожидания вместимостью до семидесяти пяти человек и билетными кассами, камеры хранения, перрон для посадки и высадки пассажиров, площадку для стоянки автобусов, диспетчерские пункты, расположенный на территории не менее двух с половиной тысяч квадратных метров;

Пункт дополнен подпунктом 9-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV

9-1) социально значимые перевозки – перевозки пассажиров в регулярном сообщении, оказывающие влияние на социально-экономическое положение общества и организуемые в целях обеспечения доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по территории Республики Казахстан;

10) багаж – имущество пассажира, упакованное и перевозимое в багажном отделении автобуса, микроавтобуса или в багажном автомобиле, сопровождающем автобус, микроавтобус, в пределах норм, установленных Правилами перевозки пассажиров и багажа, а также в такси на основании дополнительного соглашения с перевозчиком;

11) легковой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для автомобильной перевозки пассажиров и багажа и имеющее не более восьми мест для сидения, исключая место водителя;

12) пассажир – физическое лицо, пользующееся услугами перевозчика на основании заключенного договора автомобильной перевозки или ином законном основании;

Подпункт 13 изложен в редакции Закона РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

13) нерегулярные перевозки пассажиров и багажа – транспортные услуги, оказываемые перевозчиками с использованием автобусов, микроавтобусов, по заказам (заявкам) физических и юридических лиц;

14) регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа – перевозки, осуществляемые перевозчиками с использованием автобусов, микроавтобусов, по заранее согласованным маршрутам следования, расписаниям движения с установленными начальными и конечными пунктами, пунктами посадки и высадки пассажиров;

Подункт 15 изложен в редакции Закона РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

15) путевой лист – документ, предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя и автотранспортного средства;

16) грузополучатель – физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза на основании договора автомобильной перевозки груза или на иных законных основаниях;

17) грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, от имени которого оформляется отправка груза;

18) грузы – имущество, принятое к перевозке в соответствии с требованиями, установленными Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом;

Статья дополнена подпунктом 18-1 в соответствии с Законом РК от 06.01.10 г. № 238-IV

18-1) пост транспортного контроля – стационарный или передвижной контрольно-пропускной пункт, оснащенный техническими средствами контроля, оборудованный капитальным зданием или спецавтотранспортом;

19) Исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

20) Исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.);

21) Исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

22) Исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

23) ручная кладь – личные вещи пассажира, перевозимые им в салоне автобуса, микроавтобуса или такси, весовые и габаритные параметры которых соответствуют требованиям, установленным Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

24) Исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

25) такси – легковой автомобиль, предназначенный для автомобильной перевозки пассажиров и багажа, оборудованный в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

Пункт 1 дополнен подпунктом 25-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.10 г. № 369-IV

25-1) тахограф – механическое либо электронное (цифровое) контрольное устройство регистрации режима труда и отдыха водителей;

26) Исключен в соответствии с Законом РК от 17.07.09 г. № 188- IV (см. стар. ред.);

Пункт 27 изложен в редакции Закона РК от 28.12.10 г. № 369-IV (см. стар. ред.)

27) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области автомобильного транспорта, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, – межотраслевую координацию;

28) международные автомобильные перевозки – перевозки, осуществляемые перевозчиками между пунктами, расположенными на территории разных государств;

29) микроавтобус – автобус особо малого класса, имеющий не более шестнадцати мест для сидения, исключая место водителя, предусмотренных заводом-изготовителем.

374 kb

2018-03-26